Examen dag in samenwerking met de PLOT : de tweede dag van de Laboratorium Tweedaagse

De tweede dag van de Tweedaagse Laboratoriumtechniek is in samenwerking met alle scholen vertegenwoordigd door de PLOT georganiseerd. “De opbrengst van deze Laboratoriumtechniek Tweedaagse is een enorme stap voorwaarts in de examinering bij de laboratorium opleidingen”, zegt Kim de Lange voorzitter van het PLOT en opleidingsmanager laboratorium techniek bij ROC van Amsterdam over de tweede dag op 17 maart jl. 

“Met alle laboratoriumopleidingen hebben wij gekozen voor een landelijke examenleverancier, het Consortium Beroepsonderwijs. In samenwerking met het Consortium kijken wij vandaag met elkaar naar de inhoud en het niveau van de examenopdrachten om verschillen in niveaus te bespreken en van elkaar te leren. Met als doel de kwaliteit van de examens landelijk te borgen en te verbeteren ”, aldus Kim de Lange.

‘Toetsen als kans om te leren’
Dominique Sluismans, onderwijskundige aan de Radboud Universiteit sprak over de ontwikkeling en het toepassen van formatief handelen in het beroepsonderwijs. “Omdat een keer toetsen geen garantie is voor een leereffect”, aldus Dominique Sluismans. Kortom, steeds kleine stappen nemen, laten oefenen en reflecteren. Plus feedback geven, leren van gemaakte fouten en successen vieren. Een andere kijk op toetsen en daarbij de deelnemers concrete handvatten kregen aangereikt om dit in de praktijk in te zetten of te versterken.     

Tijdens de workshops over examinering, de knelpunten, het voeren van examengesprekken, lean & mean examineren en digitaal beoordelen zijn scholen verder in gesprek gegaan om betekenis te geven aan de kwaliteit van examineren.

Twee dagen in verbinding en ontwikkeling. Om verder in gesprek te gaan over toekomstgericht onderwijs en de kwaliteit van examineren ontvangt elke school voor het team een inspiratie box met kletskaarten en een verzameling van de kennis en ervaringen van deze dagen.