Publicatie nieuwe examens en oefenopdrachten - Serie 2021

De nieuwe exameninstrumenten van Serie 2021 worden in mei gepubliceerd in Digibib. Ook nieuwe oefenopdrachten, passend bij deze examenproducten worden zoveel als mogelijk in mei
gepubliceerd, zodat opleiders tijd hebben om zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar.

De kosten voor onze producten zijn voor komend schooljaar gelijk gebleven, namelijk € 45,- per jaar. Door studenten zelf hun licentie te laten afrekenen in Digibib wordt voorkomen dat er extra kosten worden berekend.

Tip
Ons advies is om de licentie voor Digibib als volgt op te nemen op de leermiddelenlijst:

Plaatst een omschrijving op de leermiddelenlijst van de licentie voor Digibib, aan te schaffen door de student.

Bijvoorbeeld: UITGAVEN DIENSTVERLENING HELPENDE ZORG EN WELZIJN - SERIE 2020

De student betaalt de licentie van € 45,- zelf tijdens het inloggen met Ideal. Spreek af dat studenten dit op aanwijzing van de docent doen. De jaarlicentie start namelijk direct bij
de eerste keer inloggen.

Voor een overzicht welke serie examens, oefenopdrachten en extra producten voor de verschillende kwalificatiedossier inzetbaar zijn, klik hier.

Nieuwe kwalificatiedossiers - examens serie 2021
- Pedagogisch Werk
- Apothekersassistent
- Doktersassistent
- Tandartsassistent

Bestaande examenproducten
Voor de examens van de serie 2020 is nog weinig feedback ontvangen, omdat de meeste opleiders deze examens nog niet hebben ingezet in het afgelopen jaar.

Voor deze kwalificatiedossiers komt er geen serie 2021.
Omdat de kwalificatiedossiers voor Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige vorig jaar erg laat beschikbaar waren voor de constructie, zijn in de examens van deze dossiers de afnamecondities verder aangescherpt en is er gestreefd naar drie criteria per examen. Deze versie wordt ook in mei gepubliceerd en dit blijft de serie 2020. De dekkingsoverzichten zijn niet gewijzigd.

Keuzedelen - Serie 2021
Voor de keuzedelen met een certificaat en voor een aantal nieuwe keuzedelen zijn er examens serie 2021 geconstrueerd. Ook is hiervoor een bijpassende oefenopdracht beschikbaar. Voor een overzicht, klik hier.

Wanneer er meerdere series passen bij eenzelfde keuzedeel, blijft de keuze aan de opleider welke serie examens ingezet worden. Uiteraard adviseren wij de nieuwste versie in te zetten.
Beroepsgerichte keuzedelen AG.

De examens die hiervoor door STeAG zijn ontwikkeld, zijn tevens te vinden op de website van STeAG. Klik hier voor een overzicht.

Heb je nog vragen hierover, neem dan contact op met de consulent beroepsonderwijs in jouw regio.