Creatieve Industrie - Nieuwe versie keuzedeel

De ontwikkelgroep Creatieve Industrie heeft het keuzedeel examen Verdieping Software K0505 aangepast en in een nieuwe versie in Digibib gepubliceerd!

De aanpassingen in het examen hebben geleid tot een meer helder en duidelijker uitvoerbaar examen.

In de versie van 2021 is/zijn:

de examenopdrachten meer toegankelijk geformuleerd;

de beoordelingsvorm aangepast, van productbeoordeling naar een examengesprek;

criteria en indicatoren verbeterd, drie heldere criteria met duidelijke onderliggende indicatoren.

Uiteraard bevat het nieuwe exameninstrument naast een dekkingsoverzicht en examenmatrijs ook een verantwoordingsdocument en een vaststellingsformulier.

Veel succes met examineren en we zijn benieuwd naar jullie nieuwe ervaringen!