Geannuleerd: Directeurenoverleg 12 november 2021

Beste deelnemer aan het directeurenoverleg,

Bij deze laten wij u weten dat het directeurenoverleg van het Consortium Beroepsonderwijs, op 12 november a.s. in Amersfoort helaas niet zal doorgaan.

De animo voor een live bijeenkomst blijkt wegens Corona zorgen momenteel erg gering en we ontvangen dagelijks nieuwe afmeldingen.

Uiteraard betreuren wij het dat wij u niet gaan ontmoeten. Wanneer de omstandigheden het weer toelaten zullen we u opnieuw uitnodigen.

Heeft u specifieke vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet, ook namens,

Irma Rabelink, manager Zorg & Welzijn,
Harald Leeuwis, manager Techniek,
Michel Wouters, directeur