Het onderwijs blijkt weerbaar en creatief! - Eindejaarsgroet


Beste collega’s, 

Het is heel lastig om stil te staan bij het einde van het kalenderjaar 2021 en niet te spreken over Corona. Een fenomeen dat een enorme impact heeft op ons leven. Wanneer ik iets schrijf over positieve zaken die eruit voort zijn gekomen, dan voelt dat ook voor mij vreemd. Ik wil dit jaar niet in mineur eindigen en probeer ook te kijken naar het goede dat zich gemanifesteerd heeft.
 

HET ONDERWIJS BLIJKT WEERBAAR EN CREATIEF

Het beroepsonderwijs heeft te maken met uitdagingen. Het mooie is dat we met elkaar op zoek zijn gegaan naar de hoogst haalbare oplossingen. Toen fysiek onderwijs een brug te ver bleek, zijn we massaal aan de slag gegaan met online mogelijkheden. Videobellen bleek een welkome aanvulling op ons beschikbare didactische handelingsrepertoire. Fysieke bijeenkomsten met vakgenoten werden vervangen door een groot aantal Webinars rondom beroepsinhoudelijke thema’s maar ook examinering. Onderwijsproducten zijn door ons in een aantal gevallen gratis beschikbaar gesteld en daar waar mogelijk zijn examens aangepast.
 
De ontwikkeling van onze producten en diensten is en blijft een doorlopend proces, dat ook in 2022 gewoon doorgaat. We kunnen en willen dit alleen doen samen met jullie. Met elkaar voelen we ons verantwoordelijk voor leerlingen/studenten vso, PrO en Entree, vmbo en mbo binnen de sectoren Techniek en Zorg & Welzijn. Van, voor en door beroepsonderwijs.

FLEXIBILITEIT EN KOSTENREDUCTIE

Ons samenwerkingsverband is gegroeid en daar zijn we trots op! Een bijkomend voordeel is dat uit deze situatie ook weer nieuwe inzichten zijn voortgekomen. We moesten creatief zijn met elkaar. Verantwoord en acceptabel gebruik van nieuwe digitale technologie die ook een impuls geeft aan de gewenste flexibiliteit en actualiteit. Met het intensievere gebruik van digitale producten en omgevingen kunnen we werken aan betaalbaar, flexibel en actueel onderwijs.
 

EEN MOOIE TOEKOMST

Voor ons ligt weer een jaar vol nieuwe kansen. Met elkaar bezitten we een enorme hoeveelheid expertise en kracht. Onze gezamenlijke passie heeft ons al veel gebracht en zal ons ook nog veel brengen. Dank voor jullie inbreng hierbij. We maken goede vorderingen en hebben nog vele ambities. We willen heel graag nog meer opleiders aan ons binden om de gezamenlijke kracht te vergroten. 

Uitdagingen gaan we graag samen aan. Alles in het licht van onze doelstelling; goed beroepsonderwijs voor iedereen!

Een hartelijke groet,
mede namens Irma Rabelink en Harald Leeuwis


Michel Wouters
Directeur
Consortium Beroepsonderwijs