Samen expert op inhoud tijdens de Tweedaagse Laboratoriumtechniek

De werkwijze tijdens onze Tweedaagse Laboratoriumtechniek is altijd: leren van en met elkaar door intensieve kennis- en ervaringsuitwisseling. En ook dit jaar ervaren wij dat door het faciliteren van de ontmoeting en het delen van kennis en ervaringen, delen vermenigvuldigen wordt.

Ontwikkelgerichte dag
Onze ontwikkelgerichte dag stond dit jaar in het teken van het nieuwe herontwerp op basis van het 4C/ID model. Samen met de scholen hebben wij tijdens ontwerpsessies voorafgaand aan deze tweedaagse het herontwerp vormgegeven. De authentieke beroepstaken (uitgesplitst naar leertaken en deeltaken) blijven uitgangspunt van het materiaal van Consortium Beroepsonderwijs, omdat wij ervaren, dat zij bijdragen aan zelfstandigheid, probleemoplossend denken en een levenslange loopbaan. In de complexe en snel veranderende wereld van laboratoriumtechniek is dit belangrijk. Ook kennis van big data, 21st century skills en multilevel samenwerking zijn uitdagingen voor de huidige en de toekomstige analist. Dit vraagt om duurzame onderwijsinnovatie in samenwerking met de experts van de scholen en het werkveld. Vanuit deze gedachtegang zijn wij met elkaar aan de slag gegaan met het schrijven van een leertaak en een deeltaak, met samenwerkend leren en met de beroepsgerichte aanpak vanuit het team. Door ervaringen tijdens de workshops en de ronde tafels vanuit de verschillende scholen met elkaar te delen blijven wij samen expert op de inhoud en wordt delen vermenigvuldigen.

Examendag
Tijdens de examendag stond de professionele ontwikkeling van examinator centraal. Samen met Kim de Lange startten wij de dag met een heldere uitleg over het kwalificatiedossier, de rol van de SBB, de rol van de sectorkamer TGO en de rol van het marktsegment Procesindustrie en Laboratoria. De inspirerende masterclass van Frido Pennings over de fundamenten van examinering gaf de aanzet tot het verder met elkaar in gesprek gaan over de borging van de kwaliteit van examinering. Tijdens de workshops is de dialoog tussen de examinatoren en de examencommissieleden over de essentie van examineren, de rol van de examinator en representatief examineren als waardevol ervaren. Conclusie van deze dag: samen in gesprek blijven over examineren draagt bij aan deskundigheidsbevordering van de examinator. Zo zijn en blijven wij vakbekwaam en dragen wij met elkaar bij aan de borging van de landelijke lat van de kwaliteit van de examinering.

Samen expert op inhoud
Wij gaan vol enthousiasme en aangemoedigd door de input en de feedback van de experts verder met het innoveren van het ontwikkelgerichte materiaal en het invullen van de behoeftes op het gebied van deskundigheidsbevordering inzake examinering om samen de landelijke kwaliteit te blijven borgen.

 

Hartelijke groet,

Chantal Jansen-Vlooswijk

Ontwikkelteamleider Laboratoriumtechniek

 

Disketteweg 11

3821 AR Amersfoort

T: 033-246 04 47 M: 06-2332 86 29