Digi-info

Het Consortium Beroepsonderwijs werkt samen met Wizenoze aan innovatie en actuele vraagstukken binnen het middelbaar beroepsonderwijs! Zoals: leesvaardigheid, snel verouderd lesmateriaal en dure (papieren) leermiddelen die de student (helaas) weinig gebruikt.

Daarom lanceren het Consortium Beroepsonderwijs en Wizenoze vanaf september:

Digi-Info, betrouwbare informatie op opleidingsniveau

Betrouwbare studie-informatie, geselecteerd door artificial intelligence (AI) en vakexperts, direct in het onderwijsmateriaal. Passend bij het gewenste onderwerp en de lesstof van de docent!

Deze nieuwe toepassing is te vinden in het onderwijsmateriaal van het Consortium Beroepsonderwijs. Onderwijsmateriaal dat met docenten en andere onderwijsexperts in co-creatie tot stand gekomen is. Digi-Info beweegt mee met de ontwikkelingen in de maatschappij: flexibel en actueel.

afbeelding 1

In Digi-Info kunnen studenten en docenten vakspecifieke collecties doorzoeken. Het wijst de studenten in de goede richting om kennis te verbreden over specifieke onderwerpen, aansluitend op hun belevingswereld. 

Ook is er een vrij zoekveld waarmee je de Digi-info bibliotheek kan doorzoeken:

afbeelding 2

Betrouwbare educatieve informatie

Via een klik heeft de gebruiker van educatieplatform Digibib toegang tot aanvullende betrouwbare informatie. Suggesties voor relevante hits zijn overzichtelijk weergegeven. Bijvoorbeeld naar artikelen en video’s ter verdieping van het onderwerp. 

Mediawijsheid en Google?

Digi-Info werkt met artificial intelligence (AI) die gericht is op educatie. Het heeft dus een ander algoritme en een andere functionaliteit dan bijvoorbeeld Google. Ook is het goed inzetbaar bij mediawijsheid en informatievaardigheden. Digi-Info leert betrouwbare informatie herkennen en dat helpt vervolgens bij het zelfstandig zoeken via andere zoekmachines. 

De online-informatie in de zoekcollecties is in lijn met de kwalificatiedossiers voor de opleidingen binnen Techniek en Zorg en Welzijn.

Geschikt voor het (v)mbo

Deze internetbronnen zijn geselecteerd op het leesniveau van de student. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met bijvoorbeeld zinscomplexiteit, woordfrequentie en de lengte van zinnen.
 

Actuele en relevante informatie

Vakexperts en artificial intelligence (AI) verversen de aanklikbare bronnen regelmatig. De informatie is hierdoor actueel, flexibel en adaptief. Veranderende en nieuwe vakinhoud is meteen geïntegreerd in het materiaal! Bronnen kunnen dus vernieuwen wanneer de student of docent opnieuw inlogt. 

De toepassing is vanaf dit schooljaar te vinden in de opleidingsmaterialen voor Verzorgende IG, MBO Verpleegkunde, Dienstverlening, Service Medewerker, Maatschappelijke Zorg, Bouw Infra, Smart Technology en Ambacht Laboratorium Techniek. De andere opleidingen volgen in de loop van dit schooljaar.