Nieuw: DIDACTISCH Elektronisch Patiëntendossier

Het Consortium Beroepsonderwijs neemt in januari 2023 het nieuw ontwikkelde Didactisch Elektronisch Patiëntendossier (DEPD) in gebruik.
Voorafgaand aan de ingebruikname wordt een kosteloze pilotperiode aangeboden voor belangstellende onderwijsorganisaties.
De pilot vindt plaats tussen 28 november en 16 december 2022.

Waarom kiezen voor het Didactisch EPD?

Een elektronisch patiëntendossier is een programma waarin (medische) patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gesteld worden. Het doel van een EPD is het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt of cliënt te ondersteunen.

In het online Didactisch EPD wordt dit proces gesimuleerd aan de hand van verschillende casuïstiek. Hierdoor leren studenten, docenten en zorgmedewerkers werken met een EPD in een realistische, maar veilige omgeving.
Zo kunnen zij in het werkveld meteen aan de slag met het EPD dat in hun zorgorganisatie wordt gebruikt. 

Het Didactisch EPD ondersteunt verschillende praktijksituaties in de sector zorg en welzijn, zoals Ziekenhuis, GZ, GGZ en VVT.

Kom naar de startbijeenkomst 

Bent u als school geïnteresseerd in het Didactisch EPD, dan nodigen wij u van harte uit op onze startbijeenkomst.

Datum: woensdag 9 november 2022
Aanvang: 13:00 uur
Locatie: Disketteweg 11 in Amersfoort.

Programma

  • Welkom
  • Introductie Didactisch EPD
  • Werken met het Didactisch EPD als student
  • Werken met het Didactisch EPD als docent
  • Afspraken pilot Werken met het Didactisch EPD
  • Rondvraag

U kunt zich hier aanmelden.

We verwelkomen u graag op 9 november!
Irma Rabelink