Netwerkbijeenkomst Examinering Middenkaderfunctionaris Bouw&Infra

Netwerkbijeenkomst / Klankbordbijeenkomst
Examinering Middenkaderfunctionaris Bouw & Infra

Wilt u meesturen op de inhoud en uitwerking van de nieuwe examens?

Klik hier om aan te melden. 

De constructiegroep examinering en de ontwikkelgroep Bouw en Infra, nodigen u van harte uit voor de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep examinering.  
 
Wij hebben de examens van kerntaak 2 van het profieldeel infra gereed. We presenteren deze examens als prototype voor de complete examens van de twee kwalificaties middenkaderfunctionaris bouw en middenkaderfunctionaris infra.  

Ter voorbereiding op de bijeenkomst ontvangt u vijf concept examens inclusief achtergrondinformatie en enkele gerichte vragen. U ontvangt deze informatie per email wanneer u zich aanmeldt.

We zijn heel benieuwd naar uw feedback! Neem, indien mogelijk, óók vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven in uw regio mee.

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor:

  • examinatoren van zowel scholen als bedrijfsleven
  • managers
  • leden van examencommissies

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Bert Slotboom of Irma van der Laan.