Klankbordgroep examens bouw en infra

Wilt u meesturen op de inhoud en uitwerking van de nieuwe examens? 
De constructiegroep examinering Bouw en Infra, nodigt u van harte uit voor de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep examinering.  

Voor eventuele vragen over deze klankbordbijeenkomst kunt u contact opnemen met Irma van der Laan.

Klik hier om u aan te melden. 

Programma

13.00 

Opening, welkom en kennismaking

13.10 

Steekproeven in examens
Kunnen je examineren via enkele steekproeven?
Hoe verhoudt zich dat tot de dekking van het kwalificatiedossier?
We delen de laatste ontwikkelingen.
Gelegenheid voor vragen en feedback.

13.30 

Afnamecondities en examensetting
Welke situaties of omstandigheden zijn nodig voor het afnemen van examens? Condities die nodig zijn om de kandidaat
te beoordelen hebben invloed op de examensetting.
Gelegenheid voor vragen en feedback.

14.00 

P2-K1-W1 en P2-K1-W2 …. zijn deze examens HUBO
(haalbaar; uitvoerbaar; betaalbaar; organiseerbaar)?
Een examen met een beoordelingsformulier. Herkent de
examinator onmiddellijk de omstandigheden waarin
de kandidaat zijn examen doet (met behulp van de instructies)
en zorgt het beoordelingsformulier ervoor dat hij komt tot een
valide beoordeling van het werkproces?
Feedback in heterogene groepen.

15.00  Theepauze
15.15  Plenaire terugkoppeling feedback op P2-K1-W1 en P2-K1-W2
15.30  P2-K1-W2 t/m P2-K1-W5 uitgelegd en …. zijn deze examens HUBO (haalbaar; uitvoerbaar; betaalbaar; organiseerbaar)?
Feedback in heterogene groepen
16.30  Plenaire terugkoppeling feedback op P2-K1-W3 en P2-K1-W4
17.00  Rondvraag en evaluatie
17.15  Afsluiting