Netwerkbijeenkomst Zorg en Welzijn regio Noord

Wij zijn benieuwd wat u van de oefenopdrachten en de examens van het Consortium Beroepsonderwijs vindt. En we willen graag vertellen welke ontwikkelingen er zijn bij ons.

Agenda

- Opening
- Ontwikkelingen binnen Consortium Beroepsonderwijs
   * Ontwikkelingen rondom examens
    * Digitale ontwikkelingen (Digibib 2.0, digitaal examineren, e-learning-modules)
- Gebruikerservaringen en uitwisselen van good practice over het algemeen per opleidingsdomein. Pedagogisch werk en Sociaal werk, MBO-Verpleegkundige en Verzorgende- IG, Maatschappelijke zorg, Assisterende Gezondheidszorg en Dienstverlening (breed)

Heeft u nog een onderwerp dat u graag wilt bespreken? Dan verzoeken wij u dit door te geven via secretariaatzorgenwelzijn@consortiumbo.nl

aanmelden1