Regionale netwerkbijeenkomst vmbo - mbo Sterk Beroepsonderwijs Midden (Utrecht, Gelderland, Overijssel)

Regio Midden (Utrecht, Gelderland, Overijssel) 

Graag nodigen wij u uit voor de regionale netwerkbijeenkomsten vmbo-mbo Sterk Beroepsonderwijs.

Met alle aangesloten vmbo PIE en MBO MEI 2-3 scholen gaan we in gesprek over de inrichting en vormgeving van het programmaplan Sterk Beroepsonderwijs en de transitiefase (fase 2) van de '100 miljoen voor vmbo-techniek' (i.s.m. mbo en bedrijfsleven). Tijdens deze bijeenkomst krijgt u handvatten aangereikt om de samenwerking met uw vmbo-mbo collega scholen zo praktisch mogelijk vorm te geven.

U gaat:

  • kennis maken met de vmbo & mbo scholen in uw regio;
  • kennis nemen van elkaars (toekomstige) projecten;
  • samen aan de slag met een regionaal plan van aanpak.

We bereiken de doelstellingen van deze middag door gebruik te maken van het Sterk Beroepsonderwijs-spel, dat u aan het eind van de middag mee krijgt.

Opzet van het programma:

  • Inleiding en kennismaking;
  • Toelichting programmaplan Sterk Beroepsonderwijs en transitiefase (fase 2) van de '100 miljoen voor vmbo-techniek' n.a.v. Flyer 'Op weg naar een sterk, dekkend en vernieuwend technisch onderwijs' van het ministerie van OCW;
  • Aan de slag in kleinere groepen met het Sterk Beroepsonderwijs-spel;
  • Centrale terugkoppeling en (vervolg)afspraken/bijeenkomsten.

Voor vragen neemt u contact op met uw Consulent Beroepsonderwijs.

Aanmelden