Directeurenoverleg centraal

Klik hier om aan te melden. 

De bijeenkomst bestaat uit twee delen.

In het centrale deel informeren wij u over een drietal onderwerpen;

  • Wat hebben de aangesloten scholen geformuleerd als het gaat om hun visie. Onze wetenschappelijk medewerkster Aniek Draaisma doet verslag van haar onderzoek naar de verschillende visiedocumenten die zij bij de aangesloten scholen heeft opgevraagd.
  • In het voorjaar hebben wij een enquête uitgezet bij de bij ons aangesloten scholen om hun mening te horen over het Consortium/Platform Techniek. Michel Wouters neemt u mee in de resultaten.
  • Onlangs is het Consortium gecertificeerd als examenleverancier door Hobéon. We blikken kort terug op dit proces en duiden de meerwaarde voor u .

In het tweede deel kunt u aansluiten bij één van vijf gesprekstafels.

Wij vragen U zich vooraf in te schrijven voor één van de vijf gesprekstafels.

1 Hoe versterken wij de samenwerking tussen het vmbo en het mbo   
Tijdens dit gesprek verkennen we met elkaar de mogelijke uitwerkingen van een verdergaande samenwerking tussen het vmbo en het mbo op de manier die voortvloeit uit het plan ‘Sterk Beroepsonderwijs’.

2 Visie op gepersonaliseerd leren
De student centraal! Dit vraagt om gepersonaliseerd leren en maatwerk. Hoe doet u dat in uw school, wat zijn uw vragen en ideeën.

3 Examinering; vragen en dilemma’s
Het consortium is gecertificeerd examenleverancier. U koopt onze examenproducten, maar hoe zet u deze in?

4 Onderwijslogistiek en keuzedelen
We gaan met elkaar in gesprek over uitdagingen en oplossingen rondom organisatie van keuzedelen.

Wat lukt goed, wat kan beter? En ook: hoe houd je de kosten (in tijd en menskracht) beperkt?

5 Nieuwe vmbo-keuzevakken
Het is een klus van lange adem om een nieuw keuzevak goedgekeurd te krijgen. We hebben een good practise: Slimme Technologie. Wat zijn jullie wensen als het om nieuwe keuzevakken gaat? En wat kunnen wij hierin (als scholen en Consortium/Platform techniek) voor elkaar betekenen?