Netwerkbijeenkomst Laboratorium Techniek

Zoals afgesproken tijdens de tweedaagse laboratoriumtechniek is de ontwikkelgroep op dit moment bezig met de uitleg over het werken met de projectwijzers en de visie op didactiek die in het materiaal is uitgewerkt.

We hebben diverse thema's benoemd en werken deze nu uit in: Wat is het? - Waarom zou je dit willen? - Hoe werkt dat in de PW's? De eerste thema's zijn gereed en we willen tijdens de netwerkbijeenkomst graag met jullie in gesprek. Nieuwe inzichten leiden tot aanpassingen in het materiaal en het werken met studenten in een beroepsopleiding.  

De doelgroep voor 21 november bestaat uit startende docenten en/of docenten die willen reflecteren op hun didactisch handelen.

Klik hier om u in te schrijven. 

Tijden  

Onderwerpen

13.00 uur

Opening, welkom en kennismaking

13.20 uur      

Korte blik op een projecttaak 

Hoe ziet een projecttaak er uit? Wat beogen de ontwikkelaars met de verschillende onderdelen van een projecttaak? Waarom zijn welke keuzes gemaakt?

14.00 uur

Wat had je toen je net op school kwam willen weten over het materiaal van het Consortium?

Brainstormsessie over de didactiek achter de materialen en de match met de eigen verwachtingen over je impact als docent op je studenten. We bespreken de diverse didactiek-thema’s die de ontwikkelgroep heeft benoemd.

14.30 uur

Theepauze

14.45 uur

Thema 1:

Studenten nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces

We bekijken de uitwerking van het eerste didactiek-thema en discussiëren over nut en noodzaak aan de hand van een filmpje. Hoe is dit thema uitgewerkt in de PW’s en wat kun en wil jij daarmee als projectbegeleider.
15.45 uur

Thema 2 en/of 3:

Beroepstaken staan centraal  en  Samenwerkend leren

Je geeft feedback op de uitwerking van deze thema’s door de ontwikkelgroep. 
16.15 uur

Klankbordgroep didactiek

Het lijkt ons zinvol om in de komende maanden een klankbordgroep te hebben die meedenkt en feedback geeft op de thema’s die we uit gaan werken rondom de didactiek van de projectwijzers. Hoe denk jij daarover? En uiteraard……….wil je meedoen?

16.30 uur

Thema’s voor Tweedaagse laboratoriumtechniek in maart

In december stellen de managers het programma voor de ontwikkelgerichte dag vast en we horen graag uw input.

17.00 uur Afsluiting