Netwerkbijeenkomst Zorg & Welzijn Noord

Geachte docent,

Graag nodigen wij u uit voor de netwerkbijeenkomst, waarin wij uw input vragen voor de nieuwe serie examens van het Consortium.

Agenda:

  • 14:15 - 14:30 uur: Inloop
  • 14:30 - 15:00 uur: Toelichting op de middag
  • 15:00 – 16:30 uur: In groepjes in gesprek over de voor- en nadelen en tips voor de verschillende examenonderdelen 
  • 16:30 – 17:00 uur: Vragen en opmerkingen over de middag

Inschrijven