Meepraten over de nieuwe examens Serie 2020 van Zorg en Welzijn

Consortium Beroepsonderwijs ontwikkelt komend schooljaar een nieuwe serie examens voor de opleidingen in Zorg en Welzijn.

Deze examens worden uitgegeven als de ‘serie 2020’.

Scholen en werkveld worden gedurende het productieproces zoveel mogelijk betrokken. Dit vindt plaats middels zogenoemde Satellietbijeenkomsten.

Deze bijeenkomsten zullen gelijktijdig in de verschillende regio’s plaatsvinden op:

  • 12 november 2019  14-17 uur
  • 14 januari 2020        14-17 uur
  • 12 mei 2020             14-17 uur

Wilt u een bijdrage leveren door samen met een vertegenwoordiger vanuit uw werkveld deel te nemen aan deze werkbijeenkomsten, dan bent u van harte uitgenodigd om deze data alvast in uw agenda vast te leggen. Wij waarderen uw bijdrage zeer en honoreren deze met een (kleine) vergoeding. De uitnodiging om u in te schrijven volgt na de zomer via onze nieuwsbrief en website!