Meepraten over de nieuwe examens Serie 2020 van Zorg en Welzijn

Consortium Beroepsonderwijs ontwikkelt komend schooljaar een nieuwe serie examens voor de opleidingen in Zorg en Welzijn.

Deze examens worden uitgegeven als de ‘serie 2020’.

Scholen en werkveld worden gedurende het productieproces zoveel mogelijk betrokken. Dit vindt plaats middels zogenoemde Satellietbijeenkomsten.

Digitale bijeenkomst
Door het Coronavirus is het niet mogelijk om deze bijeenkomst op locatie te houden.

De bijeenkomst zal digitaal gaan plaatsvinden. Wij houden je op de hoogte.

Wilt u een bijdrage leveren door samen met een vertegenwoordiger vanuit uw werkveld deel te nemen aan deze werkbijeenkomsten, dan bent u van harte uitgenodigd om deze data alvast in uw agenda vast te leggen. 

Aanmelden