Klankbordbijeenkomst examen mediavormgeving (Creatieve Industrie)

Op 9 oktober a.s. organiseren wij een Klankbordbijeenkomst over het examen Mediavormgever.

Doel van deze bijeenkomst is:
Kruisbestuiving tussen scholen die het examen mediavormgeving aanbieden (leren van elkaar) en wat kan Consortium daarin betekenen/verbeteren. Het betreft de volgende fases van het examen: voorbereiding, uitvoering en afronding

Voorafgaand aan deze bijeenkomst willen wij graag bij u het volgende inventariseren:

  • Welke vragen leven er m.b.t. de verschillende fases bij uw team?
  • Welke behoefte is er van de scholenkant wat betreft de invulling van de klankbordbijeenkomst?

Wij nodigen u van harte uit voor deze klankbordbijeenkomst en vernemen graag van u wat uw wensen en verwachtingen zijn t.a.v. deze bijeenkomst.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ontwikkelteamleider Tess van Dongen.

Aanmelden