Klankbordbijeenkomst examen mediavormgeving (Creatieve Industrie)

Meer informatie volgt, 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ontwikkelteamleider Tess van Dongen.

Aanmelden