Klankbordbijeenkomst vmbo BWI, vmbo PIE en mbo MEI niveau 2-3

Agenda

Opening door Dirk de Haan

Doel van de bijeenkomst:

  • Ontwikkelingen Sterk Techniekonderwijs in relatie met lesmateriaal in de doorlopende leerlijnen.
  • U maakt kennis met, en discussieert mee over het vernieuwd lesmateriaal vmbo PIE, vmbo BWI, mbo MEI 2-3.

Hoe richt u uw onderwijs in op maat door gebruik te maken van het vernieuwde lesmateriaal op vmbo en mbo 2-3 niveau?

Hoe arrangeert u een doorlopende leerlijn die past in het programma Sterk Techniekonderwijs?

Rondvraag

Sluiting

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dirk de Haan, ontwikkelteamleider.

Aanmelden