Klankbordbijeenkomst vmbo BWI

Meer informatie volgt. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dirk de Haan, ontwikkelteamleider