Nascholing voor de examinator met geen of nauwelijks ervaring in afnemen en beoordelen

Bent u een geschoolde examinator, maar heeft u nog geen of nauwelijks ervaring opgedaan met afnemen en beoordelen van examens? Tijdens deze nascholingsdag frissen we uw kennis op en oefent u met het methodisch beoordelen met verschillende (examinerende) beoordelingsvormen.

Meer informatie. 

Aanmelden