Certificeringsbijeenkomst examinator: verantwoordingspresentaties (ochtend)

Indien gewenst kunt u met de eindopdracht aantonen te voldoen aan de criteria en wordt u gecertificeerd op basis van de beschrijving examentaken van de examinator van het Servicepunt examinering mbo.

Datum inleveren certificeringsmateriaal: 24 april 2020

Meer informatie. 

Aanmelden