Aanmelden

Klankbordbijeenkomst MEI 2/3 Constructiewerker

Graag nodigen wij u uit voor de Klankbordbijeenkomst MEI 2/3 Constructiewerker op donderdag 24 september. 

Klik hier voor de agenda. 

 

PROGRAMMA

 

13.30u

14.00u


14.15u


15.15u

15.30u


16.45u


17.30u

Inloop met koffie/thee

Welkomstwoord door Consortium Beroepsonderwijs, Tom Wehrens

Toelichting nieuw lesmateriaal door het ontwikkelteam MEI niv 2-3

  • Format nieuwe beroepstaken
  • Toelichting Techno-Skills
  • Toelichting leeromgeving

Pauze

Zelf aan de slag met ‘Samen expert op inhoud’ om het nieuwe lesmateriaal te bekijken

Terugkoppeling en verzamelen feedback op het materiaal

Netwerk (broodjes)buffet en sluiting.