Aanmelden

Directeurenoverleg mbo (online)

Wij willen een transparante organisatie zijn voor onze aangesloten scholen, daar wij immers voor, door en met jullie samenwerken. In ons visiedocument over verbinding en producten, laten wij zien dat onze organisatie continue in ontwikkeling is.

Op vrijdag 13 november a.s. willen wij u informeren over:

 • nieuwe digitale ontwikkelingen binnen ons onderwijsmateriaal. Waar zijn we mee bezig en wat kunt u dit schooljaar nog verwachten?
 • ons expertisecentrum op onze locatie aan de Disketteweg in Amersfoort dat steeds meer gestalte krijgt en wat dit voor u betekent.
 • de financiële vergoeding die uw school betaalt voor onze dienstverlening. Wij laten zien hoe deze is opgebouwd en beantwoorden graag uw vragen.

Daarna gaan we via breakout rooms uit elkaar en zullen Irma Rabelink, manager Zorg & Welzijn en Harald Leeuwis, manager Techniek u meenemen in specifieke ontwikkelingen voor deze richtingen.

Bespreekpunten mbo Zorg & Welzijn

 • Specifieke ontwikkelingen en onze plannen 20/21 op het gebied van de opleidingen Z&W
  • Ontwikkelagenda
  • Bijeenkomsten
  • PDCA-cyclus
  • Communicatie
 • Training en Advies
 • Daarnaast zijn we benieuwd wat u als aangesloten organisatie nog mist.
 • Wat geeft, aangesloten zijn bij het Consortium, voor u toegevoegde waarde?

Bespreekpunten mbo Techniek

 • Specifieke ontwikkelingen en onze plannen 20/21 op het gebied van de opleidingen Bouw & Infra, Creatieve Industrie/Mediavormgever, Laboratoriumtechniek, Smart Technology/MKE, MEI 2-3
 • Training en Advies
 • Daarnaast zijn we benieuwd wat u als aangesloten organisatie nog mist.
 • Wat geeft, aangesloten zijn bij het Consortium, voor u toegevoegde waarde?

Heeft u een specifieke vraag of een onderwerp dat u graag wilt bespreken, dan verzoeken wij u dit te mailen naar secretariaat@consortiumbo.nl