Aanmelden

Online kenniskring Platform PrO Techniek

Vanuit de ontwikkelgroep PrO Techniek willen we graag een online kenniskring organiseren om geïnteresseerden bij te praten over de ontwikkelingen en om input te vragen.

Programma

Opzet ontwikkellijn Platform PrO v0.9

Meer informatie:
Tom Wehrens
Landelijk coördinator PrO – vso - vmbo – mbo MEI 2&3
Secretaris Platform vmbo Techniek
E-mail: twehrens@consortiumbo.nl