Aanmelden

Laboratoriumtechniek - 2 daagse

De werkwijze tijdens deze Tweedaagse Laboratoriumtechniek is als altijd: leren van en met elkaar, door intensieve kennis- en ervaringsuitwisseling.

Voor meer informatie klik hier.

PROGRAMMA

Dinsdag 16 maart 2021 Leven lang ontwikkelen met blik op de toekomst

09.45 uur

Opening en welkom

10.00 uur

Webinar : Een leven lang ontwikkelen door Marinka Kuijpers

10.45 uur

Koffie/thee pauze

11.00 uur

Wat is ons droombeeld? Scholen delen good practices (pitch). De visie over de toekomstgericht onderwijs delen.

11.50 uur

Stip op de ho-rise-on. Preview projectwijzer LOB

12.00 uur

Lunch

12.30 uur

Workshop 1 (keuze)

13.15 uur

Pauze

13.30 uur

Workshop 2 (keuze)

14.15 uur

Pauze

14.30 uur

Ontwikkeling en herziening projectwijzers

15.00 uur

Afsluiting


Woensdag 17 maart 2021 Toetsing en examinering volgens de landelijke kwaliteitsnormen.

09.45 uur

Opening en welkom

10.00 uur

Afsluitplannen. Kwaliteit bepalen van ingeleverde afsluitplannen met als doel gevalideerde referentieset

11.00 uur

Koffie/thee pauze

11.15 uur

Webinar : Toetsing als kans voor leren door Dominique Sluijsmans

12.15 uur

Lunch

12.45 uur

Workshop 1 (keuze)

13.30 uur

Pauze

13.45 uur

Workshop 2 (keuze)

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Delen van ervaringen/netwerken

15.00 uur

Einde LAB 2 daagse


Nadere informatie over het programma is te verkrijgen via de managers van de scholen of via Tineke Zandbergen