Aanmelden

Vervolgsessie van de afsluitplannen Laboratoriumtechniek

Op woensdag 19 mei organiseren wij van 9.00 uur tot 12.00 uur een vervolgsessie inzake de afsluitplannen.

Tijdens de Tweedaagse Laboratoriumtechniek hebben wij een start gemaakt en met de input van deze sessies gaan wij in deze vervolgsessie aan de slag.

Het doel van deze bijeenkomst: het format afsluitplan verbeteren op basis van de huidige inzichten en per opleiding een ingevuld afsluitplan vaststellen.