Aanmelden

Klankbordbijeenkomst Laboratoriumtechniek; C lijn

Nadere informatie volgt.

 

Informatie:
Chantal Jansen, ontwikkelteamleider Laboratoriumtechniek
cjansen@consortiumbo.nl