Aanmelden

Regionale Netwerkbijeenkomst EC PrO - Noord

EC PrO (Expertise Carrousel PrO) heeft twee doelstellingen:
- Leermiddelenbibliotheek met modulair onderwijs
- Vakinhoudelijke Kennisuitwisseling

Ons ontwikkelteam gaat de regio in met het volgende programma:

  • Opening gastschool: o.a. introductie school
  • Toelichting laatste ontwikkelingen EC-PrO (Expertise Carrousel PrO) en doelen
  • ‘Maatwerk binnen PRO’
    • Toelichting
    • workshopronde
  • Toelichting complexiteitsniveaus en voorbeelden leermiddelenbibliotheek