Aanmelden

Satellietbijeenkomsten voor het nieuwe dossier Maatschappelijke Zorg

Donderdag 20 januari 2022 - 15.00 uur vindt er een tweede satellietbijeenkomst online plaats. Hier zullen de conceptexamens voor de profieldelen aan je worden voorgelegd.

In de aanmelding maak je vervolgens een keuze om je in te schrijven voor één van de beide groepen;

1.       Beroepspraktijk MZ; inhoudelijke expertise
2.       Examenzaken; toetstechnische expertise