Aanmelden

Regiobijeenkomst - Noord

Tijdens deze regiobijeenkomsten presenteren wij ons lesmateriaal. Op een overzichtelijk gebruiksvriendelijk platform bieden wij eigentijds lesmateriaal dat jij als docent eenvoudig naar wens kunt inrichten of aanvullen. De regie ligt dus volledig bij jou. Ook kan je binnen het systeem per leerling/student de voortgang volgen en zien of het examenprogramma afgedekt is. 
 
Daarnaast vertellen enthousiaste collega's in deelsessies hoe zij met dit materiaal werken. 

Voordelen Expertise-Carrousel
In ons expertise-carrousel leveren onze leden (experts uit het pro, vmbo, mbo en bedrijfsleven) input en denken mee.

Tijdens deze regiobijeenkomsten tonen collega-docenten concrete voorbeelden van complexiteitsniveaus, onderwijsmaterialen en (doorlopende) leerroutes. Je krijgt handvatten voor jullie leerprogramma's die jij als docent gelijk in je school kunt gebruiken.

Flexibel onderwijs op maat
Weinig tijd? Met ons flexibele onderwijsmateriaal kun je standaard leerlijnen gebruiken of deze met eigen projecten aanpassen. Dankzij metadatering is altijd inzichtelijk of de examenprogramma’s en het kwalificatiedossiers gedekt zijn. Ook hiervan geven wij tijdens de regiobijeenkomsten voorbeelden uit de praktijk.

Het Platform vmbo Techniek en Stichting Consortium Beroepsonderwijs vormen een uniek platform waarbinnen onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken. Met dit unieke netwerk ontwikkelen wij flexibel onderwijsmateriaal op maat.

Vrienden van (v)mbo Techniek
Onze vrienden zijn bedrijven die bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en vernieuwend technisch onderwijs.

Deze bedrijven zijn natuurlijk onmisbaar tijdens deze bijeenkomsten en een aantal zal dan ook aanwezig zijn. 

Voor wie?
We zullen dit jaar geen Landelijke Onderwijsdag organiseren. In plaats daarvan gaan we de regio in voor de ontmoeting, de verbinding en om elkaar op inhoud te inspireren. Deze bijeenkomsten zijn voor aangesloten vmbo scholen / bedrijven en voor alle docenten die betrokken zijn bij het domein mbo MEI 2-3.