Aanmelden

Ruimtelijk Vormgever: Lancering nieuw (flexibel) examen en onderwijsontwikkeling

Een nieuw kwalificatiedossier, een nieuw examen! En veel opleiders passen hun curriculum hierop aan, zoals met herziene leerdoelen, projecten en portfolio-opdrachten.

Hoe geef je vorm aan nieuw onderwijsontwerp? Tijdens deze bijeenkomst laten we diverse opleiders Ruimtelijk Vormgever hun ideeën over het nieuwe onderwijs en curriculum uitwisselen.

We presenteren helder geformuleerde criteria (vakkennis en vaardigheden) uit het herziene kwalificatiedossier (crebo 25811). Die kunnen dienen als leerdoelen, beoordelingskaders of helpen bij het maken van een Rubric.

Daarnaast gaan we in op:

  • nieuw curriculum en mogelijkheden tot modulair/ flexibel/ anders examineren
  • opdrachten voor voortgang en examineren (met casussen)
  • kennis en vaardigheden waarop de student beoordeeld wordt (criteria)   
  • examen (flexibel), te integreren met een portfolio-examen of module

Ben je benieuwd hoe andere opleiders dit vormgeven, of zoekende naar beoordelingskaders voor flexibel of anders examineren?

Kom dan naar de online bijeenkomst op woensdag 12 oktober, of neem contact op met Leonie Kippers.