Aanmelden

Digitaal beoordelen STeAG-examens

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan het digitaal beoordeelbaar maken van de beroepsexamens van STeAG. De examens zijn inmiddels gepubliceerd in Digibib. Zo kun je gebruik maken van het digitaal beoordelen zoals dat ook voor de andere opleidingen in Zorg en Welzijn door het Consortium is ontwikkeld. Uiteraard blijven voorlopig ook de ‘papieren’ versies beschikbaar via de website van STeAG.

Bij de omzetting van de STeAG-examens naar de examenbank in Digibib hebben de constructeurs een aantal keuzes moeten maken. Dit levert verschillen op in de examens zoals ze op de website van STeAG te vinden zijn en de digitale versies in de examenbank. 

In deze bijeenkomst geven we informatie over de gemaakte keuzes en de verschillen die hierdoor zijn ontstaan.

We nodigen de opleiders uit maximaal twee personen af te vaardigen (bijvoorbeeld een examenfunctionaris en een teamleider) voor deze bijeenkomst.

Indien je niet live aanwezig kunt zijn, kan je gebruik maken van de mogelijkheid om digitaal mee te luisteren. We kiezen ervoor om alleen met de aanwezigen daadwerkelijk in gesprek te gaan.

We sluiten de bijeenkomst gezamenlijk af met een broodje. 

Bij het inschrijven voor deze bijeenkomst, kunnen eventuele dieetwensen worden opgegeven!