Aanmelden

Online bijeenkomst: Meet Up Analist van de toekomst

Vorig jaar organiseerde de NVML, samen met het mbo en hbo, de eerste Meet Up: De analist van de toekomst. Hieruit bleek dat het werkveld, mbo en hbo samen veel meer kunnen bereiken.

De laboratoria hebben veel moeite om vacatures in te vullen. De opleidingen zien een krimp in de aanmeldingen. Bij beiden vergrijst het personeelsbestand. Hoe zetten wij het beroep en de opleiding in de spotlights? Hoe stemmen wij vraag en aanbod op elkaar af? En tot slot: wat hebben wij hiervoor nodig?

Op maandag 12 december gaan wij met elkaar deze samenwerking verder concretiseren. Met als doel om onze toekomstige analisten te blijven binden en boeien. Een goede afstemming van arbeidspotentieel en behoeften vanuit het bedrijfsleven vraagt om samenwerking.

Wij nodigen je hierbij op maandag 12 december uit van 13.00 tot 16.30 uur.

Klik hier voor het programma.

Klik hier voor de poster.

Wij kijken uit naar jullie komst.