Disclaimer

Deze e-mail en eventuele bijlagen zijn verstrekt door het Consortium Beroepsonderwijs. De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en bij wet beschermd. Consortium Beroepsonderwijs is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie in deze e-mail en eventuele bijlagen. Deze e-mail en eventuele bijlagen zijn alleen bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n). Indien je deze e-mail hebt ontvangen, maar niet de geadresseerde bent, dien je Consortium Beroepsonderwijs hierover in te lichten en deze e-mail met eventuele bijlagen te verwijderen. Het is niet toegestaan deze e-mail met eventuele bijlagen zonder toestemming in te zien, te kopiëren, openbaar te maken of te verspreiden. Wij staan niet in en zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledige overbrenging van de informatie in deze e-mail en eventuele bijlagen.