top of page

Sterk Techniekonderwijs

Het ministerie van OCW, Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform Talent voor Technologie (PTvT), zetten zich de komende jaren samen in voor Sterk Techniekonderwijs. Zij werken hierbij nauw samen met VNO-NCW, de Federatie Techniek, MKB-Nederland, Technische branches, Platform TL, MBO Raad, en de VO-raad.

Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniek Onderwijs is een Nederlands initiatief dat tot doel heeft om het techniekonderwijs op middelbare scholen te versterken. Het is opgericht om te zorgen voor voldoende goed opgeleide technici om de arbeidsmarkt te kunnen voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel.

Het initiatief wordt gesteund door de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en het onderwijsveld. Het programma richt zich op het ontwikkelen van nieuwe lesmethoden en -materialen, het verbeteren van de kwaliteit van het techniekonderwijs, het versterken van de samenwerking tussen scholen en bedrijven en het stimuleren van loopbaanoriëntatie in de techniek.

Het doel van Sterk Techniek Onderwijs is om het techniekonderwijs in Nederland aantrekkelijker en beter te maken, zodat meer jongeren kiezen voor een opleiding in de techniek. Door het vergroten van de instroom in het techniekonderwijs, wil het programma zorgen voor voldoende goed opgeleide technici om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Onze projecten

Placeholder Image

Sterk Techniekonderwijs

Placeholder Image

Didactisch EPD

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

bottom of page