Overzicht workshops

Workshop Ronde 1 (11.30 – 12.45 uur)

Extra informatie 

01. NIEUW! Multimediale leermodules in Digibib!

Robert van den Broek, PantaMedia
Irma Rabelink, manager Zorg & Welzijn Consortium Beroepsonderwijs

Wat komt er allemaal kijken bij de ontwikkeling van de leermodules? Kan ik als school meewerken aan de realisatie? Antwoorden in deze workshop…

De hedendaagse student vraagt om meer visueel lesmateriaal. Materiaal dat aansluit bij de praktijk. Vandaar dat SCB het initiatief heeft genomen om delen uit het curriculum te vertalen naar digitale leermodules. 

02. Nieuwe serie examens

Ingrid Kolen, ontwikkelteamleider en consulent Consortium Beroepsonderwijs
Jenny Jaspers, ontwikkelteamleider Consortium Beroepsonderwijs

Ben jij ook zo benieuwd naar de wijzigingen in de nieuwe serie examens. Wat verandert er aan de huidige examens om deze in de toekomst ook valide en betrouwbaar te laten zijn?

03. Fysiek veilig & respectvol werken in de zorg, het belang van haptonomische verplaatsingstechnieken

Tinie Haake, TRANSFERS beLICHT

‘Een leven lang inzetbaar in de zorg’ begint in het onderwijs.
Krijg een verfrissende blik op de uitvoering van cliëntentransfers.

04. “Happertje" Werkbegeleiders bewegen naar ontwikkelingsgericht leren

Lieke Huijbregts, docent Vitalis College

Oefenopdrachten van het Consortium zijn een voorbereiding op de examens. De student oefent en ontwikkelt zich tot een beginnend beroepsbeoefenaar. Ontwikkeling vraagt om een begeleiding waarin feedback centraal staat. Het Vitalis College ontwikkelde hiervoor een tool en presenteert die aan de werkbegeleiders.

05. In gesprek met de Inspectie

Frans de Loor, secretaris van examencommissie domein Zorg en welzijn
Teresa Wind, inspecteur mbo Inspectie van het Onderwijs
Marieke Wentink, inspecteur mbo Inspectie van het Onderwijs

Na een inleiding door de secretaris van examencommissie Zorg en welzijn van het Nova College over de ontwikkelingen binnen dit domein gaan wij met elkaar in gesprek over examinering en diplomering.

 

06. Klinisch redeneren

Jordi Dubbelaar, Projectmanager mbo ExpertCollege
Marlies Bakker, manager Acute Zorg bij ExpertCollege

De workshop "Klinisch redeneren" gaat over de combinatie van een adaptief leersysteem met als aanvulling praktijkgestuurd leren via videofragmenten met praktijkvoorbeelden. 

07. Schilderworkshop

Gerdien van den Hoogen

Ervaar hoe leuk het is om thema’s en symbolieken beeldend vorm te geven. Een ontspannen workshop, waarbij ervaring of talent niet nodig is!

08. Boswandeling op het terrein met een opdracht: “In beweging op zoek naar antwoord”

Ontwikkelaars Consortium

Beweeg je mee?

Ben jij ook zo benieuwd hoe ander scholen het doen? Heb je een vraag of wil je graag weten hoe collega docenten/ begeleiders aansluiten bij wat de student nodig heeft? Vind je gepersonaliseerd leren een goed idee en wil je praktische tips? Wandel mee en kom al lopend op ideeën om studenten in beweging te krijgen.

 

Let op: goede schoenen meenemen

09. STeAG examens

Erik van Groen, STeAG

Kort geleden zijn de STeAG examens opgeleverd. Daarover vindt uitleg plaats en met de aanwezigen gaan wij naar de examens kijken en tips / ideeën uitwisselen

Workshop Ronde 2 (14.00 – 15.30 uur)

 

10. Digitaal examineren en de kennistoetsenbank gebruiken binnen de Digibib

Hans Winsemius, Dienst Digitaliering Consortium Beroepsonderwijs
Rien Bakker, Dienst Digitaliering Consortium Beroepsonderwijs
Roel van der Hoek, ontwikkelteamleider Consortium Beroepsonderwijs

In deze workshop krijgt u uitleg en een demo over:

  • de kennistoetsenbank
  • digitaal examineren
  • weetjes binnen de Digibib

11. Persoonlijk leiderschap bij studenten in Zorg & Welzijn. Begin bij het leiden van jezelf!

Anneke Boersma, docent Albeda Zorgcollege
Sanne Capellen, docent Albeda Zorgcollege

Albeda Zorgcollege leidt  in samenwerking met het werkveld haar studenten op tot pro-actiever professionals, met een kritische en onderzoekende leerhouding. Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap staat hierbij centraal. In deze workshop worden de ervaringen van het Albeda College gedeeld en gaan we met elkaar in gesprek over hoe we de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van studenten kunnen bevorderen.

doelen: 

  • beeldvorming persoonlijk leiderschap
  • benoemen hoe een student ondersteunt kan worden
  • eigen ontwikkelpunten benoemen

12. Onzichtbare Ouderen

Elisa Bus, Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds werkt aan het bestrijden van eenzaamheid onder alle ouderen.
Een groep die speciale aandacht vraagt, zijn de zogenaamde onzichtbare ouderen of roze ouderen. Er zijn veel homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender ouderen die zich onzichtbaar voelen. Zij zijn opgegroeid in een tijd dat homoseksualiteit niet werd geaccepteerd. Uit angst voor negatieve reacties houden ze hun geaardheid vaak voor zich, soms hun leven lang. Dit maakt deze ouderen extra kwetsbaar. Een van onze doelen is om ervoor te zorgen dat toekomstig zorgpersoneel een respectvolle en open houding heeft richting LHBT-ouderen. Zij kunnen dan de zorg bieden die deze doelgroep nodig heeft.

13. In gesprek met de SBB; Samenwerkingsorganiatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Marcel Touw, Secretaris sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport/projectleider vernieuwingstrajecten 
Vincent Alkemade, Sectorunitmanager Zorg, Welzijn en Sport

 

Wilt u in gesprek over: vernieuwing, onderhoudsagenda, mbo-certificaten, impact stages, leven lang ontwikkelen, thematiek examinering en alles wat u in wilt inbrengen. KOM!

14. Schilderworkshop

Gerdien van den Hoogen

Ervaar hoe leuk het is om thema’s en symbolieken beeldend vorm te geven. Een ontspannen workshop, waarbij ervaring of talent niet nodig is!

15. Boswandeling op het terrein met een opdracht: “In beweging op zoek naar antwoord”

Ontwikkelaars Consortium

Beweeg je mee?

Ben jij ook zo benieuwd hoe ander scholen het doen? Heb je een vraag of wil je graag weten hoe collega docenten/ begeleiders aansluiten bij wat de student nodig heeft? Vind je gepersonaliseerd leren een goed idee en wil je praktische tips? Wandel mee en kom al lopend op ideeën om studenten in beweging te krijgen.

 

Let op: goede schoenen meenemen

16. De implementatie van LOB: keuzen op organisatieniveau en op individueel niveau

Aniek Draaisma, wetenschappelijk medewerker Consortium Beroepsonderwijs

In deze workshop denken we gezamenlijk na over keuzen die op organisatieniveau gemaakt zijn/worden rondom de implementatie en uitvoering van LOB, en de invloed daarvan op individueel (medewerkers)niveau. Wat heeft u nog nodig om LOB goed vorm te kunnen geven? 

17. Beweging in borging: begeleiden en beoordelen in de BP(V)

Frido Pennings, training & advies Consortium Beroepsonderwijs
Marcel Polman, consulent beroepsonderwijs Consortium Beroepsonderwijs
Karin Pals, directeur Academie voor wonen Zorg en Welzijn

Lerende organisaties vragen om een leercultuur en gekwalificeerde leerbegeleiders en examinatoren. 

Tijdens deze workshop voeren we met elkaar het gesprek en wisselen we ideeën uit over hoe je in een samenwerking tussen beroepspraktijk en onderwijs de borging in beweging kunt houden, passend bij de actuele ontwikkelingen. Hoe creëer je een leercultuur, met wie ga je samenwerken en hoe worden de rollen verdeeld?

18. “Happertje" Werkbegeleiders bewegen naar ontwikkelingsgericht leren

Lieke Huijbregts, docent Vitalis College

 

Oefenopdrachten van het Consortium zijn een voorbereiding op de examens. De student oefent en ontwikkelt zich tot een beginnend beroepsbeoefenaar. Ontwikkeling vraagt om een begeleiding waarin feedback centraal staat. Het Vitalis College ontwikkelde hiervoor een tool en presenteert die aan de werkbegeleiders.