MBO

Het Consortium Beroepsonderwijs ontwikkelt voor het MBO opleidings- en examenproducten voor de domeinen Zorg, Welzijn & AG en Techniek, ICT & Creatieve Industrie
 
Onze Webwinkel brengt het volledig overzicht in beeld van alle beroepsspecifieke producten, alsmede van ontwikkelgerichte én deels ook kwalificerende producten voor taal, rekenen en LOB. 

Om aan te kunnen sluiten bij het Consortium dient u aan de volgende financiële verplichtingen te voldoen. Lees meer...