Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek

Wij ontwikkelen binnen dit domein zowel ontwikkelgerichte producten als examens voor het kwalificatiedossier Analisten van 1 augustus 2015. Daarnaast worden examens voor beroepsgerichte keuzedelen ontwikkeld.

  • Alle producten worden in nauw overleg met de laboratoriumtechniek ontwikkeld.
  • Ontwikkelaars en examenconstructeurs zijn tevens docent op een van de laboratoriumopleidingen.
  • Er is een vaste feedbackcyclus met bijeenkomsten voor managers, netwerkbijeenkomsten voor docenten laboratoriumtechniek, een jaarlijkse tweedaagse en een ‘feedbackknop’ in het materiaal voor alle gebruikers.

De serie ontwikkelgerichte producten voor het kwalificatiedossier Analist van 2015
zijn gereed voor alle kwalificaties:

Niveau 3         Allround laborant
Niveau 4         Chemisch-fysisch analist en Biologisch medisch analist

Elke school kiest voor leerjaar 1 en 2 eigen arrangementen uit de beschikbare series projecttaken voor:
complexiteit A (eenvoudige beroepstaken, eenvoudige beroepscontext, veel begeleiding) en complexiteit B (eenvoudige beroepstaken, minder eenvoudige beroepscontext, afnemende begeleiding)

Overzicht ontwikkelgerichte producten Laboratoriumtechniek

Er zijn drie landelijke digitale exameninstrumenten beschikbaar die gebruikt worden door alle laboratoriumscholen in het MBO. Het gaat om praktijkexamens die zowel in de reële beroepspraktijk als gesimuleerd op het ROC uitgevoerd kunnen worden.

Overzicht exameninstrumenten met beschikbare arrangementen

Er zijn 18 examens voor beroepsgerichte keuzedelen laboratoriumtechniek ontwikkeld:

Overzicht examens beroepsgerichte keuzedelen Laboratoriumtechniek

NIEUWSBRIEVEN
Regelmatig versturen wij via e-mail een bericht met daarin informatie over de ontwikkelingen op het gebied van laboratoriumtechniek: 

Mw. M.E. (Irma) van der Laan
Ontwikkelteamleider en kernconstructeur laboratoriumtechniek
Kernconstructeur bouw en infra
ivanderlaan@consortiumbo.nl
06 16 36 56 61