Bouw & Infra

Wij maken ontwikkelgericht materiaal en examens voor:

  • Middenkaderfunctionaris bouw, crebo 25104
  • Middenkaderfunctionaris infra, crebo 25105 

Examens
De examens zijn gereed en vastgesteld. Deze staan in onze digitale bibliotheek Digibib klaar. Bij onze examens leveren we tevens ons constructieformulier; hierin verantwoorden we alle keuzes die wij hebben gemaakt om van het kwalificatiedossier te komen tot een valide examen. Bij het examen wordt eveneens het vaststellingsformulier geleverd; deze kunnen examencommissies gebruiken bij hun eigen vaststelling.

Referentieprojecten
De examens van Bouw en Infra worden over het algemeen binnen projecten uitgevoerd. Wij leveren referentieprojecten; deze projecten kunt u gebruiken als referentiekader voor uw eigen (bedrijfs- of school-)projecten. U kunt daarmee de vereiste complexiteit, mate van zelfstandigheid en het niveau borgen.

De referentieprojecten zijn bij de examens in Digibib opgenomen en zijn daar ook als uitgave beschikbaar.

Projectwijzers
Ook de projectwijzers leveren wij via Digibib. Voor zowel Bouw als Infra zijn de projectwijzers voor drie leerjaren gereed. Er is tevens een “projectwijzer 0”, hier vindt u de verantwoording van het gehele dossier. Daarnaast is er het “servicedossier”, hierin staat heel veel achtergrondinformatie. We leggen bijvoorbeeld het didactisch ontwerpmodel, dat onder de opbouw van het curriculum ligt, uit (het 4C/ID-model) alsook de praktische werkwijze.

De ontwikkelgroep houdt zich dit schooljaar bezig met de verdere revisie van het huidige materiaal. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar de actualiteit, innovatie, 21ste eeuwse vaardigheden en didactiek. Feedback vanuit de scholen is hierbij van groot belang om tot goede producten te komen.

Verslagen van netwerkbijeenkomsten hierover vindt u in onze nieuwsbrieven.

GoPro project
Consortium Beroepsonderwijs is betrokken bij het GoPro-project: GrensOverstijgend PRaktijkOpleiden. Hieronder de verschenen nieuwsbrieven:

Een verzameling van de praktische uitkomsten van het GoPro project kunt u terugvinden op www.opleidenmetgopro.nl. Deze verzameling is ook samengevoegd tot een praktisch ingestoken magazine: ''Video in het onderwijs - praktische instructies''.  

Keuzedelen
Momenteel zijn de examens voor de volgende keuzedelen gereed:

  • K0457 - Architectuur trainee    
  • K0683 - Innovaties in de asfaltwegenbouw 
  • K0684 - Interactief ontwerpen met BIM. Van dit keuzedeel is naast een examen ook een uitgave beschikbaar.

Mocht u voor uw keuzedelen een examen willen hebben, neem dan contact met ons op, dan bekijken we de mogelijkheden.

Wij nodigen docenten nadrukkelijk uit om met ons samen te werken. Interesse? Neem contact op met onderstaand nummer/mailadres.

Bekijk onze planning en fondslijst voor alle beschikbare producten.

Onderstaande nieuwsbrieven zijn verschenen:

Nieuwsbrief, juni 2022 (examen mogelijkheden)
Nieuwsbrief, mei 2022
Nieuwsbrief, april 2022
Nieuwsbrief, december 2021 (wkb en Ruimte zat in de stad)
Nieuwsbrief, oktober 2021
Nieuwsbrief, mei 2021
Nieuwsbrief, maart 2021 
Nieuwsbrief - oktober 2020
Nieuwsbrief, september 2020
Nieuwsbrief, maart 2020
Nieuwsbrief, januari 2020
Nieuwsbrief, juni 2019
Nieuwsbrief, december 2018

Zie ook in beeld en geluid Bouw&Infra projecten.

Ontwikkelteamleider:
Dhr. J.L. (Bert) Slotboom
​bslotboom@consortiumbo.nl
06 13 24 77 55