Examens

Consortium Beroepsonderwijs ontwikkelt op dit moment voor en door scholen de twee examens voor Middenkaderfunctionaris bouw en Middenkaderfunctionaris infra.

Inmiddels zijn beide examens geconstrueerd, gescreend door inhoudsdeskundigen en toetstechnische deskundigen en vervolgens vastgesteld.

Publicatie van beide examens vindt plaats in de loop van juli/augustus 2018.

Scholen die eerder ter voorbereiding op examinering met deze examens in 2018-2019 de beschikking willen hebben over concrete informatie kunnen contact opnemen met:

Irma van der Laan
Teamleider constructiegroep examens bouw en infra
M 06-16 36 56 61