Techniek en procesindustrie

Wij ontwikkelen sturingsmateriaal voor een groot aantal MEI-opleidingen. Het betreft beroepstaken voor niveau 2, projecttaken voor niveau 3 en projectwijzers voor niveau 4. 

Dit materiaal is via onze webwinkel te bestellen.  
De examens, behorend bij deze opleidingen, construeren wij in opdracht van het bestuur van de Stichting Examenservice Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek (ESMEI). Deze kunt u bestellen via http://esmei.nl/.

Overzicht keuzedelen

 

Nummer en naam Keuzedeel

K0226 Inspelen op innovaties niveau 4  (demo)

K0380 Voeding, procestechniek
K0684 Interactief ontwerpen met BIM

K0687 Methodisch ontwerpen