Techniek en procesindustrie

Wij ontwikkelen sturingsmateriaal voor een groot aantal MEI-opleidingen. Het betreft beroepstaken voor niveau 2, projecttaken voor niveau 3 en projectwijzers voor niveau 4. 

Dit materiaal is via onze webwinkel te bestellen.  
De examens, behorend bij deze opleidingen, construeren wij in opdracht van het bestuur van de Stichting Examenservice Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek (ESMEI). Deze kunt u bestellen via http://esmei.nl/.