Middenkader Engineering en Smart Technology

Wij ontwikkelen ontwikkelgericht materiaal voor:

Middenkader Engineering, crebo 23119, kwalificaties:

  • Middenkader Engineering, crebo 23119,
    kwalificatie: Technicus Engineering, crebo 25297

Er zijn projectwijzers voor:

  • Elektrotechniek
  • Mechatronica
  • Werktuigbouwkunde
  • Installatietechniek
  • Commercieel Technicus
  • Crossover Elektrotechniek met BIM

Projectwijzers MKE

De projectwijzers, het ontwikkelgerichte lesmateriaal, leveren wij via Digibib. Voor elektrotechniek, mechatronica en werktuigbouwkunde zijn de projectwijzers voor drie leerjaren gereed. Voor installatietechniek en commercieel technicus zijn er projectwijzers voor leerjaar 1. Er is tevens een “servicedossier”, hierin staat heel veel achtergrondinformatie. We leggen bijvoorbeeld het didactisch ontwerpmodel, dat onder de opbouw van het curriculum ligt, uit (het 4C/ID-model) alsook de praktische werkwijze.

De ontwikkelgroep houdt zich doorlopend bezig met de verdere revisie van het materiaal. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar de actualiteit, innovatie, 21ste eeuwse vaardigheden, verbindingen met Smart technology en didactiek. Feedback vanuit de scholen is hierbij van groot belang om samen tot goede producten te komen.

Keuzedelen
Inmiddels zijn er vier keuzedelen ontwikkeld, zowel beschikbaar als ontwikkelgericht materiaal, als examen.

Keuzedeel Ontwikkelgericht Digibib  Examen Digibib
K0226 Inspelen op innovaties niveau 4 Beschikbaar Beschikbaar
K0684 Interactief ontwerpen met BIM Beschikbaar Beschikbaar
K0687 Methodisch ontwerpen Beschikbaar Beschikbaar
K0380 Voeding, procestechniek

Beschikbaar

Beschikbaar

 

Smart Technology

De webinar: https://player.vimeo.com/video/420587145

Het Consortium Beroepsonderwijs gaat voor de Smart Technology onder de opleiding Technicus Engineering, lesmateriaal ontwikkelen, zoals we ook hebben gedaan voor MKE bij de leerlijnen Werktuigbouw, Elektro en Mechatronica.

Daarvoor wordt dit schooljaar een ontwikkelgroep samengesteld en een klankbordgroep gevraagd. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de klankbordgroep kunt u zich melden bij Cees Bak (cbak@consortiumbo.nl). Bij de ontwikkeling van dit lesmateriaal gaan we gebruik maken van een nieuwe ontwikkeltool waardoor het materiaal interactiever wordt en verrijkt wordt met de nodige Techno-Skills. Het materiaal wordt ontwikkeld volgens het didactisch model van Merrienboer, het 4C/ID principe.

De doelstelling is om materiaal te ontwikkelen waarmee u als docent uit de voeten kunt in de les en daarom is voor ons de feedback uit het veld enorm belangrijk.

Nieuwbrieven
Regelmatig versturen wij via e-mail een nieuwsbrief met daarin informatie over de ontwikkelingen op het gebied van MKE / Smart Technology. Ook de verslagen van de netwerkbijeenkomsten vindt u in deze nieuwsbrieven. Zie onder.

Nieuwsbrief, november 2020
Nieuwsbrief, september 2020
Nieuwsbrief, april 2020
Nieuwsbrief, december 2019
Nieuwsbrief, juni 2019

Ontwikkelteamleider:
Cees Bak
cbak@consortiumbo.nl
06 109 777 35