MBO Zorg & Welzijn

Voor het opleidingsdomein Zorg & Welzijn ontwikkelt het Consortium Beroepsonderwijs sturingsinstrumenten die de beroepsontwikkeling van studenten stimuleren en borgen binnen het onderwijs en de beroepspraktijk. Onder sturingsinstrumenten verstaan we de integrale beroepsprestaties en proeven per opleiding die als bouwstenen fungeren om het examenplan en curriculum samen te stellen. Al deze producten zijn te vinden in onze Webwinkel

Beschikbaar in Digibib bij de start van het schooljaar 2019-20

Digitaal onderwijsmateriaal
Overweegt u het werken met het (digitale) onderwijs- en examenmateriaal van het Consortium?

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden, en kunnen u adviseren over de te nemen stappen voor zorgvuldige en geslaagde implementatie.
Desgewenst krijgt u – na een afspraak bij u op locatie met een van onze consulenten beroepsonderwijs – de beschikking over een demo-account; u heeft dan een maand de tijd om u samen met uw collega’s alvast te oriënteren.
Voor specifieke vragen rondom digitalisering of het aanvragen van een demo-account kunt u contact opnemen met Hans Winsemius (06 20494853).

Ontwikkelgroepen per opleiding werken de sturingsinstrumenten uit en stemmen deze af op de nieuwste kwalificatiedossiers, de beroepspraktijk en de organiseerbaarheid in de leeromgeving. De sturingsinstrumenten zijn zo vormgegeven dat ze eenvoudig inzetbaar zijn binnen diverse flexibele en gecombineerde opleidingstrajecten.

We werken voor de opleidingen Zorghulp, Helpende Zorg & Welzijn, Verzorgende-IG, MBO-Verpleegkundige 4, Apothekersassistent, Doktersassistent, Tandartsassistent, Maatschappelijke Zorg, Pedagogisch Werk, Sociaal-cultureel werker, Sociaal-maatschappelijk dienstverlener, Onderwijsassistent en Praktijkopleider.

Sturingsinstrumenten zijn er niet alleen voor het beroepsgerichte deel van de opleiding, maar ook voor Nederlands, Engels, rekenen en L(O)B, zowel voor VMBO als voor MBO.

We bieden trainingen aan in het (Effectiever) werken met Consortium-producten.
Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met uw consulent beroepsonderwijs.