top of page

Beroepsexamens Consortium

woensdag 7 juni 2023

De kernconstructeurs van Consortium Beroepsonderwijs construeren, in co-creatie met school en beroepspraktijk, examens. De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten zijn daarbij het uitgangspunt. Natuurlijk ligt daarin ook vast dat de exameninstrumenten afgestemd moeten zijn op de kwalificatie-eisen, zoals vastgelegd in het kwalificatiedossier.

 

Uitgangspunten en aanpak

Bij nieuwe serie examens gaan we uit van representatief examineren. Dit betekent dat we ernaar streven om examens uitvoerbaar te houden en daarbij de essentie van het beroep te examineren op het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar.

Een exameninstrument bestaat altijd uit verschillende beoordelingsvormen: methodemix. Per werkproces is er een examen. Dat geeft mogelijkheden voor een flexibele inzet ervan, zoals een kandidaat laten examineren wanneer deze eraan toe is.

 

Beoordeling examens

De afname en beoordeling van examens vindt bij voorkeur plaats in de authentieke beroepssituatie. Soms gecombineerd met het examineren van expliciet toegepaste kennis. Oftewel: een kandidaat laat niet alleen zien dat deze iets kan, maar kan gemaakte keuzes, op basis van theoretische kennis, verantwoorden. De uitvoering van de examenopdracht wordt holistisch beoordeeld: het geheel is meer dan de som van de delen.

 

Wij blijven de ontwikkelingen volgen

Het examineringslandschap is in beweging, definities worden herijkt. Wij denken natuurlijk ook na over examineren, het anders verantwoorden en welke veranderingen dit met zich meebrengt. Toch is er wat ons betreft een constante: de kwaliteit van een beoordeling wordt bepaald door de deskundigheid van de beoordelaars, in zowel het vakgebied als in examineren.

 

Meer weten? Neem met ons contact op.

 

Beroepsexamens Consortium

Bekijk ook

donderdag 14 september 2023

Samen werken aan kwaliteitsonderwijs: de kracht van co-creatie

woensdag 13 september 2023

Wijzigingen in examens MBO-verpleegkundige, serie 2021

zondag 10 september 2023

Verbeterslag Pedagogisch Werk 2023

dinsdag 11 juli 2023

Altijd actuele examenproducten met Consortium Beroepsonderwijs

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

bottom of page