top of page

Hoe implementeer je ons materiaal?

donderdag 25 mei 2023

Vanuit scholen krijgen wij vaak de vraag hoe ons materiaal in samenwerking met de scholen wordt geïmplementeerd. Hieronder schetsen wij een voorbeeld van de aanpak door onze ontwikkelgroep Laboratoriumtechniek.

 

De ontwikkelgroep Laboratoriumtechniek is vorig jaar gestart met het herontwerp van het onderwijsmateriaal. Een herontwerp op basis van de input en feedback van de scholen met de beroepstaak als uitgangspunt.

 

Aanpak

De beroepstaken, leertaken en deeltaken zijn de bouwstenen bestaande uit integrale (beroeps) opdrachten, afgeleid van een of meerdere werkprocessen en kerntaken uit het kwalificatiedossier. Deze opdrachten zijn levensecht en herkenbaar in de dagelijkse praktijk van een (beginnend) beroepsbeoefenaar in het vak waarvoor de student wordt opgeleid. Deze opdrachten zijn zowel in te zetten in de beroepspraktijk als (in simulatie) op school, of in meer hybride leeromgevingen, zoals leren op de werkplek. Het ontwerp kent een opbouw in complexiteit en een afname in sturing, verdeeld over drie fasen.

 

Implementatie

De implementatie van het herontwerp vraagt van onze scholen om samen met de docenten aan de slag te gaan met de visie op leren, het curriculum en het spreken van een gedeelde taal. Elke school maakt hierin eigen ontwerpkeuzes, waarbij onze taken een ruggengraat vormen voor het eigen curriculumontwerp en met als uitgangspunt leren door ontwerp. De school (en docent) behoudt de regie en de autonomie bij de invulling en de uitvoering van de taken. Met andere woorden: de school maakt de vertaalslag. Hierdoor wordt het leerproces zichtbaar. De school bepaalt op basis van de taken : hoe beoordelen wij waar de student staat en welke formatieve en summatieve beslissingen nemen wij? De school ontwikkelt krachtige leeractiviteiten passend bij de taken.

 

Continue afstemming

Het nieuwe ontwerp nodigt uit tot een constructieve afstemming van leerdoelen, onderwijs- en leeractiviteiten en feedback & toetsvorm en de samenhang hierin. Tijdens ontwerpsessies, klankbordsessies, workshops en kenniskringen -in samenwerking met onder andere de experts van Vernieuwenderwijs en de 4 C/ID organisatie- leren wij van en met elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen. Van, voor en door de scholen, waarbij de experts van de scholen in samenwerking met het ontwikkelteam voortdurend in beweging zijn om de taken, als bouwstenen van een lerend ontwerp, neer te zetten. Een ontwerp dat een ieder die hiermee werkt, uitnodigt om zich verder te ontwikkelen.

 

Meer weten? Neem met ons contact op.

 

Hoe implementeer je ons materiaal?

Bekijk ook

donderdag 14 september 2023

Samen werken aan kwaliteitsonderwijs: de kracht van co-creatie

woensdag 13 september 2023

Wijzigingen in examens MBO-verpleegkundige, serie 2021

zondag 10 september 2023

Verbeterslag Pedagogisch Werk 2023

dinsdag 11 juli 2023

Altijd actuele examenproducten met Consortium Beroepsonderwijs

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

bottom of page