top of page

Michel Wouters nieuwe directeur-bestuurder

zondag 7 april 2024

Michel Wouters nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Praktijkleren, Stichting Consortium Beroepsonderwijs, Stichting VMBO Platform Techniek en Stichting Examinering Assisterende beroepen in de Gezondheidszorg (STeAG).

Per 1 april 2024 is Michel Wouters voor genoemde stichtingen aangesteld als directeur-bestuurder. Daarnaast is ook voor deze stichtingen een Raad van Toezicht benoemd. Daarmee is de weg ingeslagen naar een duurzame en moderne governancestructuur. Deze Raad van Toezicht vervangt hiermee de huidige besturen van de stichtingen. Michel Wouters verschuift van de functie van directeur naar directeur-bestuurder. Vol ambitie gaan zij voor alle stichtingen aan de slag om het faciliteren van het beroepsonderwijs op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te houden.

 

Michel werkt al ruim 40 jaar in het beroepsonderwijs, waarvan de laatste 13 jaar als directeur van Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Sinds februari 2023 was Michel vanuit SCB gedetacheerd naar SPL om invulling te geven aan de directiefunctie, omdat deze vacant was geraakt. Beide organisaties huisvesten in hetzelfde pand aan de Disketteweg te Amersfoort. Deze detachering was het gevolg van beider lang gekoesterde wens naar intensievere samenwerking. Het doel hiervan: alle kennis en krachten bundelen, maar wel met behoud van de eigen identiteit!

 

De Raad van Toezicht functioneert uiteraard onafhankelijk, maar om de binding met de scholen te waarborgen, blijven er altijd twee gekwalificeerde zetels behouden voor functionarissen uit het beroepsonderwijs.

 

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de leden;

  • André Regtop
  • Farid Bouchtaoui
  • Johanneke Bos
  • Barry Lommen
  • Bart Wendrich

We willen via deze weg alle voorgaande bestuursleden danken voor hun inzet, toewijding en betrokkenheid.

 

Voor jou verandert er niets
Voor jou, als aangeslotene bij één van de stichtingen, verandert niets. Het blijven allen stichtingen van, voor en door het beroepsonderwijs met eigen producten en diensten, die we tegen zo laag mogelijke kosten bieden. Platforms waarbinnen docenten samenwerken om goede leermiddelen en examens te ontwikkelen. Het enige dat wijzigt is het systeem van toezicht en de vormgeving van de directie-bestuursfunctie.

 

Heb je vragen of wil je meer weten?
Laat het ons weten door te mailen naar marcom@stichtingpraktijkleren.nl

Michel Wouters nieuwe directeur-bestuurder

Bekijk ook

zondag 28 april 2024

Extra kosten vermijden bij bestelling licenties

zondag 7 april 2024

Michel Wouters nieuwe directeur-bestuurder

zondag 7 april 2024

Save the date! Landelijke Onderwijsdag 2025

zondag 7 april 2024

Wat moet ik vastleggen rondom de examinering? Moet dat met een examendossier?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

bottom of page