top of page

Bijeenkomst opleidingsmanagers Bouw en Infra (GWW)

dinsdag 11 april 2023

Gezamenlijke organisatie met ROC van Twente.

Bijeenkomst opleidingsmanagers Bouw en Infra (GWW)

Vanuit de ROC’s en het ontwikkelteam Bouw en Infra (GWW), horen wij dat het wenselijk is om in co-creatie met vakdocenten gezamenlijk onderwijsmateriaal te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld bouwfysica. Iedere opleiding heeft dan ook de vraag hoe dit goed te organiseren.

 

Samen met ROC van Twente organiseren wij deze middag en nodigen opleidingsmanagers uit voor 12 april a.s. om met elkaar hierover in gesprek te gaan en kennis en ervaringen uit te wisselen. Vervolgens kunnen we de ontwikkeling van het onderwijsmateriaal in de sector Bouw en Infra inplannen.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 12 april a.s. van 12.30 uur tot 15.30 uur aan de Disketteweg 11 in Amersfoort.

 

Om de middag voor te bereiden, ontvangen jullie voor de bijeenkomst een korte enquête over het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal:

•Welke behoefte aan onderwijsmateriaal is er

•Welk materiaal zouden jullie gezamenlijk willen ontwikkelen en welke zouden jullie willen uitwisselen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als deze enquête vooraf wordt ingevuld.

 

PROGRAMMA 12 APRIL 2023

 

12.30u Gezamenlijke lunch

13.00u Inleiding, welkom en kennismaken

13.30u Het nieuwe en oude kwalificatiedossier. Wat zijn de verschillen?

14.15u Presentatie uitkomsten enquête onderwijsmaterialen

14.30u Gezamenlijk bespreken uitkomsten. Wat heeft prioriteit?

15.15u Afronding: en nu verder, wat zijn de vervolgafspraken?

 

Wij kijken er naar uit om je te verwelkomen en om gezamenlijk te werken aan een plan voor het onderwijsmateriaal in de sector Bouw en Infra.

 

Wij stellen het zeer op prijs als jullie deze enquête voorafgaand aan de bijeenkomst willen invullen. Oók als je niet in de gelegenheid bent om in Amersfoort aanwezig te zijn. We horen graag je mening!

 

 

 

Bijeenkomst opleidingsmanagers Bouw en Infra (GWW)

dinsdag

11 apr. 2023

Van 12.30 tot 15.30 uur

Locatie

Disketteweg 11, 3821 AR Amersfoort, Nederland

Leonie Kippers

Leonard Hilbers

Consulent Techniek

Misschien vind je deze bijeenkomsten ook interessant?

dinsdag 14 mei 2024

Bijeenkomst Presentatie conceptexamen basisdeel KD Analisten (2024)

woensdag 5 juni 2024

Training verdieping Didactisch EPD

dinsdag 4 juni 2024

Presentatie examen Mediavormgever en keuzedeelexamens

dinsdag 7 mei 2024

Netwerkmiddag Creatieve Industrie

donderdag 30 mei 2024

Algemene deelnemersvergadering STeAG 

dinsdag 28 mei 2024

Klankbordbijeenkomst MKE / Smart Technology (4)

bottom of page