top of page

Breed opleiden niv 2 / Servicemedewerker

dinsdag 16 mei 2023

Wat kunnen we de niveau 2-student die breed opgeleid wil worden aanbieden vanaf augustus 2024?

Breed opleiden niv 2 / Servicemedewerker

Stichting Consortium Beroepsonderwijs en Stichting Praktijkleren nodigen je uit voor een gezamenlijke bijeenkomst Breed opleiden op niveau 2 / Servicemedewerker. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 17 mei van 14.00 - 16.00 uur op ons kantoor, Disketteweg 11 in Amersfoort.

 

Waarom een gezamenlijke bijeenkomst Breed opleiden op niveau 2 / Servicemedewerker?

 

SPL en Consortium Beroepsonderwijs hebben samen een grote groep studenten die de opleiding Servicemedewerker volgen met onderwijsmateriaal van (één van) ons beiden.

 

Experiment cross-overs stopt

Het experiment cross-overs stopt op 31 juli 2025. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft SBB, in navolging van het advies over de vierjarige niveau-4 cross-overs, nu ook een advies uitgebracht over de opvolging van de twee- en driejarige cross-overs die mbo-scholen met het regionale bedrijfsleven in het experiment hebben ontwikkeld. De cross-overs zijn voor het experiment vastgesteld door de minister van OCW en maken geen onderdeel uit van de reguliere kwalificatiestructuur.

 

Arbeidsmarktrelevantie niet herkend

Voor zes van de zeven tweejarige cross-overs wordt de arbeidsmarktrelevantie door de sectorkamers binnen SBB niet herkend of is de inhoud van de cross-over (inmiddels) al geborgd in de huidige kwalificatiestructuur. De volgende cross-over wordt op basis van het advies dan ook niet verlengd na het experiment. De laatste inschrijfmogelijkheid voor deze cross-over is augustus 2023: Servicemedewerker (26007)

 

Er is lang gedacht dat het nieuwe brede dossier niveau 2 een passende oplossing zou zijn voor de groep studenten die nu een opleiding tot Servicemedewerker volgen. Echter dit dossier zal er niet komen. Dat betekent dat de scholen naar een alternatief moeten zoeken. Als SPL en SCB kunnen wij je helpen bij dit proces.

 

Programma

Welkom, “Waarom deze bijeenkomst?”, stand van zaken

 

Voor welke andere niveau 2 opleidingen is onderwijsmateriaal beschikbaar bij:

  • SPL
  • SCB

 

Wat kunnen we de niveau 2-student die breed opgeleid wil worden aanbieden vanaf augustus 2024? Met elkaar in gesprek over:

  • ideeën over een brede opleiding niveau 2;
  • alternatieven voor de opleiding servicemedewerker;
  • wensen ten aanzien van het materiaal van SPL/SCB voor niveau 2.

 

Breed opleiden niv 2 / Servicemedewerker

dinsdag

16 mei 2023

Van 14.00 tot 16.00 uur

Locatie

Consortium Beroepsonderwijs, Disketteweg 11, 3821 AR Amersfoort

Leonie Kippers

Ingrid Kolen

Consulent Zorg & Welzijn en Ontwikkelteamleider Dienstverlening en Maatschappelijke Zorg

Misschien vind je deze bijeenkomsten ook interessant?

dinsdag 17 september 2024

Online bijeenkomst presentatie concept basisexamen Analisten

woensdag 18 september 2024

Gebruikersbijeenkomst Didactisch EPD - september

maandag 3 februari 2025

Basistraining examinator met open inschrijving - 4 februari

dinsdag 20 mei 2025

Informatief online netwerkuurtje Technicus Engineering - mei

dinsdag 1 april 2025

Uitwisselingssessie Technicus Engineering - Ervaringen delen en kijkje in elkaars keuken

dinsdag 17 juni 2025

Informatief online netwerkuurtje Technicus Engineering - juni

dinsdag 11 maart 2025

Informatief online netwerkuurtje Technicus Engineering - maart

dinsdag 15 oktober 2024

Online inloopuurtje Creatieve Industrie - oktober

donderdag 15 mei 2025

Algemene deelnemersvergadering STeAG Consortium

donderdag 7 november 2024

Deelnemersbijeenkomst STeAG Consortium AG-breed

dinsdag 8 oktober 2024

Informatief online netwerkuurtje Technicus Engineering - oktober

dinsdag 26 november 2024

Informatief online netwerkuurtje Technicus Engineering - november

bottom of page